Γραφείο

Το Δικηγορικό Γραφείο «Σπηλιωτόπουλος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1963 από τον Ξενοφώντα Β. Σπηλιωτόπουλο και έκτοτε έχει συνεχή και έντονη παρουσία στον Ελληνικό νομικό χώρο. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, το γραφείο μας παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία τις υπηρεσίες του, κυρίως στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου, έχοντας ως βασικό γνώμονα την πλήρη και ουσιαστική συνδρομή των πελατών μας και των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους.  Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές της εχεμύθειας και της αξιοπιστίας, απαρέγκλιτα και αυστηρά υπηρετώντας το χώρο της θέμιδος, αντιμετωπίσαμε την ευρεία αναγνώριση και τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των πελατών μας με τον ίδιο αρχικό ζήλο, με αμείωτη αφοσίωση και αποτελεσματικότητα.

Σήμερα το γραφείο μας εδρεύει στο κέντρο των Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 133)  απασχολώντας συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς κυρίως του Ιδιωτικού Δικαίου.  Παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και μάχιμης δικηγορίας, σε μία σειρά ποικίλων νομικών θεμάτων και υποθέσεων. Επιπλέον χειρίζεται υποθέσεις ποινικού δικαίου, που άπτονται κυρίως εμπορικών, εργατικών και αστικών υποθέσεών, ενώ συμπράττοντας με εξειδικευμένους για το σκοπό αυτό συνεργάτες, αναλαμβάνει τον χειρισμό υποθέσεων άλλων κλάδων δικαίου.

Περαιτέρω σε συνεργασία με έναν αριθμό αυστηρά επιλεγμένων ειδικών επαγγελματιών (συμβολαιογράφων, οικονομικών συμβούλων, φοροτεχνικών, τραπεζικών και επενδυτικών συμβούλων κλπ) παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας για μια κατά το δυνατόν σφαιρική και πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και η σύναψη αποκλειστικών συνεργασιών με διεθνή δικηγορικά γραφεία επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά εξασφάλισε συνεργασίες με διακεκριμένες νομικές εταιρείες του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία, στην Ελβετία, τη Μάλτα και την Κύπρο, ενώ από το 2010 λειτουργεί παράρτημα του γραφείου μας στη Γερμανία (Βερολίνο).

Διαρκώς επεκτεινόμενο και σε νέους τομείς τα τελευταία χρόνια το γραφείο μας δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο χώρο του αθλητικού δικαίου, προσφέροντας τις νομικές υπηρεσίες του σε ένα σημαντικό αριθμό συλλόγων, εταιρειών του κλάδου, καθώς και επαγγελματιών αθλητών.

Η μακρά, απόλυτα επιτυχημένη παρουσία του γραφείου μας στο χώρο του δικαίου και η συνεπαγόμενη εμπειρία, εμπλουτισμένη με το δυναμισμό μιας νέας γενιάς άρτια καταρτισμένων συνεργατών, ευέλικτων και προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της νέας εποχής, είμαστε βέβαιοι ότι, αποτελούν εγγύηση για την τεκμηριωμένη και ολοκληρωτική εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των πελατών μας, γεγονός που αποτελεί αποκλειστικό μας σκοπό.  Σεβόμενοι την μοναδικότητα κάθε πελάτη, μα και την ιδιαιτερότητα κάθε υπόθεσής που μας αναθέτει, αναγάγουμε την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει σε  στέρεο έδαφος μιας απρόσκοπτης συνεργασίας με αποκλειστικό στόχο την απόλυτα επιτυχή εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των αναγκών του.