Τομείς Δικαίου

Διαρκώς επεκτεινόμενο τα τελευταία χρόνια το γραφείο “Σπηλιωτόπουλος & Συνεργάτες» δραστηριοποιείται ενεργά στους εξής τομείς:

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ   ΔΙΚΑΙΟ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ   ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ